MUDr. Marcela Koláčková praktická lékařka pro dospělé

Medikoma Brno s.r.o.

Aktuality

Příjem nových pacientů pozastaven

Z kapacitních důvodů nové pacienty nepřijímáme

Upozornění

Důrazně žádáme nachlazené pacienty, aby nosili respirátor nebo roušku!

Rouska

Ve vlastním zájmu mějte roušku v čekárně i pokud sami nejste nemocni - pro svou vlastní bezpečnost!

Dovolená

Ve dnech 2. 5. až 3. 5. 2024  bude ordinace z důvodu řádné dovolené uzavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Jarmila Čechová (viz  www.praktickalekarkabrno.cz) z protější ordinace.

Akutními případy se rozumí pacienti s akutními obtížemi, zastupující lékař neřeší výpisy z dokumentace, lázně, posudky, chronické potíže apod.!!!

V ordinaci provádíme vyšetření a léčbu jak akutně, tak chronicky nemocných, závodně lékařské a preventivní prohlídky, posudkové služby, prohlídky pro MSSZ atd. K dispozici přístroj na rychlé měření INR, hladiny cukru v krvi, pulzní oxymetr a přístroj k provádění rychlé diagnostiky CRP, okultního krvácení a Streptestu.